Tandartsenpraktijk Jacobs en Kelgtermans
Emmalaan 7
5554 JM Valkenswaard
T 040 - 204 87 70
info@jacobsenkelgtermans.nl

Hoe werken wij?

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Openingstijden:

Maandag                           8:00 - 12:00 en 13:00 - 21:00 uur                                                                                                                                                                                          Dinsdag t/m donderdag      8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag                              8:00 - 12:00 uur

Telefonische bereikbaarheid 040-2048770

Maandag t/m donderdag     8:00 - 12:00 en 13:00 – 17:00 uur
Vrijdag                              8:00 - 12:00 uur

Uw persoonlijke gegevens:

U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (naamgegevens, adres, mobielnummer, e-mailgegevens, verzekering e.d.) dient u zo spoedig mogelijk aan de balie assistente kenbaar te maken.

Uw gezondheid:

Wanneer u als patiënt door middel van het aanmeldingsformulier bent ingeschreven, sturen wij u via e-mail een vragenlijst en gezondheidsverklaring toe met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen of recepten die we voorschrijven.  Deze lijst kan ook tijdens uw eerste bezoek in onze praktijk worden ingevuld.

Patientveiligheidskaart

Afspraken:

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch, aan de balie of via onze website worden gemaakt.

Afspraken niet nakomen, wijzigen, annuleren en te laat komen:

Mocht u de gemaakte afspraak niet  kunnen nakomen, verzoeken wij u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te wijzigen. Dit kan alleen telefonisch met opgaaf van reden.
Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd.

Pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd.
Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst/waarneming 

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat het telefoonnummer voor spoed- en/of pijnklachten vermeld.  Houd u rekening met directe betaling tijdens waarneming  en neem uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. U krijgt uiteraard wel een nota of kwitantie mee, die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekering.

Het telefoonnummer van de dienstdoend tandartsenpost Eindhoven is:  040-3111915

Antwoordapparaat

Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luister deze altijd, in uw eigen belang, geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u opstaan.

Afspraakherinnering

Wij sturen elke dag een afspraakherinnering via e-mail en/of SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door gaat!

Uw gegevens up-to-date

U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van adres, telefoonnummer, zorgverzekeraar, medicatie e.d.).

Behandelingen

Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de preventie-assistente of mondhygiëniste en maken indien nodig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

Begrotingen

Indien u dit wenst, krijgt u een begroting van ons. U kunt deze begroting opvragen bij de balie-assistente. Bij behandelingen boven de € 250 ontvangt u automatisch een begroting van ons.

Nota’s digitaal bij Infomedics

Vanaf november 2019 verzorgd Infomedics de nota's digitaal. Dat is efficiënter en het is ook nog eens veel beter voor het milieu. 
Meer informatie kunt u vinden op onze website of de link hieronder.

Infomedics

Nota's praktijk                                                                                                                                                                                                                                                                   

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

KNMT Betalingsvoorwaarden