Tandartsenpraktijk Jacobs en Kelgtermans
Emmalaan 7
5554 JM Valkenswaard
T 040 - 204 87 70
info@jacobsenkelgtermans.nl

Tarieven 2023


A. Consultatie en Diagnostiek

C001 Consult ten behoeve van een intake  € 50.54

C002 Consult voor een periodieke controle € 25.27

C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 25.27

B. Diagnostisch onderzoek

C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen  € 25.27

C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion  € 119.69

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan € 119.69

C013* Studiemodellen € 33.25

C014 Pocketregistratie € 39.90

C015 Parodontiumregistratie € 79.79

C016* Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 199,48

C. Diversen

C020 Mondzorg aan huis € 19.95

C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren € 27.93

* excl. techniek- en/of materiaalkosten

 X10 Kleine röntgenfoto € 18.62


X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13.96


X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 79.79


X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 79.79


X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 29.26


X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 35.91

X34 Beoordelen schedelfoto € 26.60


X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 226.08


X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 66.49

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 14.91

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 14.91

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 14.91

M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29.92

M32*/** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 19.95

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,65

M40 Fluoridebehan,52deling per kaak € 16.62

M61 * Mondbeschermer € 29.92

M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57.85

M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 31.92

*/** excl. techniek- en/of materiaalkosten


A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 16.62

A15 Oppervlakte verdoving € 8.64

A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs

A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 53.20

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 33.25

B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 33.25

B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 41.56

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 27.93

V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 44.55

V73 Drievlaksvulling amalgaam € 57.85

V74 Meervlaksvulling amalgaam € 81.12

V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 41.23

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57.85

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 71.15

V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 94.42

V91 Eénvlaksvulling composiet € 53.20

V92 Tweevlaksvulling composiet € 69.82

V93 Drievlaksvulling composiet € 83.12

V94 Meervlaksvulling composiet € 106.39

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 79.79

V30 Fissuurlak, eerste element € 29.92

V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 16.62

V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,65

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13.30

V70 * Parapulpaire stift € 13.30

V80 * Wortelkanaalstift € 23.27

V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,97

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 46.55

E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 36.57

B. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 53.20

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 54.31

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 119.69

E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 172.89

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 226.08

E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 279.28

E85 Elektronische lengtebepaling € 16.62

E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 19.95

E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 53.20

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51 Verwijderen van kroon of brug € 39.90

E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 33.25

E53 Verwijderen van wortelstift € 46.55

E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal           € 33.25

E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 33.25

E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 46.55

E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 33.25

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open wortelpunt met calcium21hydroxide, eerste zitting € 93.09

E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 59.84

E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 49.87

E64 Afsluiting van open wortelpunt € 53.20

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 66.49

E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 33.25

Bleken

E90 Inwendig bleken, eerste zitting €53.20

E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 19.95

E97 * Uitwendig bleken per kaak € 83.12

Behandeling trauma-element

E40 Directe pulpa-overkapping € 33.25

E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 13.30

E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26.60

E44 Verwijderen spalk, per element € 6,65

Aanbrengen rubberdam

E45 Aanbrengen rubberdam € 13.30

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31 Snij-/hoektand € 132.99

E32 Premolaar € 186.18

E33 Molaar € 239.38

E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 26.60

E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 93.09

E37 Kijkoperatie € 79.79

Opvullen pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E88 Opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen € 66.49

Gebruik operatiemicroscoop

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 89.77

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 66.49

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


A. Inlays en kronen

R08 * Eenvlaks composiet inlay € 79.79

R09 * Tweevlaks composiet inlay € 152.94

R10 * Drievlaks composiet inlay € 199.48

R11 * Eenvlaksinlay € 119.69

R12 * Tweevlaksinlay € 186.18

R13 * Drievlaksinlay € 265.98

R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 33.25

R24 * Kroon op natuurlijk element € 292.57

R34 * Kroon op implantaat € 265.98

R29 * Confectiekroon € 59.84

R31 Opbouw plastisch materiaal € 66.49

R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 66.49

R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 132.99

B. Brugwerk

R40 * Eerste brugtussendeel € 199.48

R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 99.74

R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 166.24

R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 33.25

R55 * Gipsslot met extra afdruk € 33.25

R60 * Plakbrug zonder preparatie € 132.99

R61 * Plakbrug met preparatie € 199.48

R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 46.55

R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 26.60

C. Restauraties diversen

R67* Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon € 28,59

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 73.14

R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 73.14

R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26.60

R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 66.49

R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 33.25

R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 33.25

R91* Wortelkap met stift € 166.24

R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 89,77

D. Schildje van keramiek of kunststof

R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 79.79

R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 132.99

E. Temporaire voorzieningen

R80 * Temporaire, eerste voorziening € 33.25

R85 * Temporaire, volgende voorziening € 13.30

R90 * Gedeeltelijk voltooid werk  € Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

* excl. techniek- en/of materiaalkosten

 


A. Pijn en bewegingsstoornissen
(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek  bij OPD

G21 Functieonderzoek kauwherstel € 119.69

G22 Verlengd onderzoek OPD € 239.38

G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 106.39

Therapie bij OPD A(niet complex) of OPD B (complex) na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel G21

G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) € 69.82

G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 179.53

G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 53.20

G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 79.79

Therapie bij OPD (complex) na tenminste verlengd onderzoek OPD G22

G43  Consult OPD-therapie B (complex) € 134.32

G44 * Therapeutische injectie € 73.14

G46 *  Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 53.20

G48  Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B € 132.99

B. Beetregistraties

G10 Niet-standaard beetregistratie € 99.74

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen 

G11 Scharnierasbepaling € 99.74

G12 Centrale relatiebepaling € 93.09

G13 Protrale/laterale bepalingen € 66.49

G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 598.45

G16 Therapeutische positiebepaling € 33.25

G20 Beetregistratie intra-oraal € 66.49

Diversen

G09 Occlussie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 35.91

G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 33.25

G65 * Indirect planmatig inslijpen € 365.72

G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 66.49

G69 * Beetbeschermingsplaat € 73.14

G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 66.49


C. Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 332.47

G72 Controlebezoek MRA € 33.25

G73 * Reparatie MRA met afdruk € 53.20

D. Myofunctionale apparatuur

G74* Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 89.77

G76* Consult myofunctionele therapie € 25,27

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


A. Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies € 49.87

H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37.24

H21 Kosten hechtmateriaal € 6,87

H26 Hechten weke delen € 73.14

H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 66.49

H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 19.95

B. Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 66.49

H33 Hemisectie van een molaar € 79.79

H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 79.79

H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 79.79

H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 331,34

H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 131,66

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 59.84

H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 39.90

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 79.79

H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 106.39

H44 Primaire antrumsluiting € 79.14

H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 93.09

Cyste-operatie

H60 Marsupialisatie € 93.09

H65 Primaire sluiting € 179.53

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 93.09

H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 179.53

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 126.34

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 212.78

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


A. Gedeeltelijk kunstgebit

P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 99.74

P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 199.48

P003*  Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 2572.63

P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 372.37

B. Volledig kunstgebit

P020* Volledig kunstgebit bovenkaak € 199.48

P021* Volledig kunstgebit onderkaak € 265.98

P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432.21

P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 132.99

C. Toeslagen

P040  Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 71.81

P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 33.25

P042 Toeslag voor beetregistratie met specifiek apparatuur € 66.49

P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 39.90

P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 89.77

P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 16.62

P046  Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 53.20

P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 19.95

P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 99.74

P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 66.49

D. Aanpassingen bestaand kunstgebit

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 46.55

P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 46.55

P062* Opvullen volledig kunstgebit indirect, per kaak € 97.76

P063* Opvullen volledig kunstgebit direct, per kaak € 94.42

P064* Opvullen gedeeltelijk van kunsthars of framekunstgebit indirect, per kaak € 81.79

P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit direct, per kaak € 85.11

P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 186.18

P067* Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 33.25

P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19.95

P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53.20

P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19.95

P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 53.20

P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53.20

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192.83

T021 Grondig reinigen wortel, complex € 35.91

T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 26.60

T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 119.69

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73.14

T042 Consult parodontale nazorg € 101.07

T043 Consult parodontale nazorg € 134.32

T044 Complex consult parodontale nazorg € 178.87

Parodontale chirurgie

T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 216.11

T071 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 332.47

T072 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 398.97

T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 66.49

T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178.87

T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 83.12

B. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 116.36

T102 Tandvleescorrectie, per element € 63.17

T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 166.24

Toepassen van regeneratietechniek

T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 398.97

T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 132.99

T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 216.11

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T121 Kroonverlenging per element € 216.11

T122 Kroonverlenging per sextant € 398.97

Mucogingivale chirurgie

T141 Tandvleestransplantaat € 126.34

T142 Recessie bedekking met verplaatste lap € 398.97

Directe postoperatieve zorg

T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 66.49

T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178.87

Diversen

T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46.55

T162 Behandeling tandvleesabces € 89.77

T163 * Toepassing lokaal medicament € 71.81

T164 * (Draad)Spalk € 26.80

T165 Uitgebreide Voedingsanalyse € 66.49

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


J001 Overheadkosten implantaten € 199.68

J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 113.01

A. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J010 Onderzoek t.b.v. indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 73.71

J011 * Onderzoek t.b.v. uitvoering van de implantologische behandeling € 113.40

J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 85.05

J013* Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen € 170,09

J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 51.03

B. Technieken voor het vergroten van het volumebot in een aparte zitting voorafgaande aan implanteren

J020 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 272.15

J021 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 170.09

J022 * Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaande aan het implanteren, per kaak € 164.42

C. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren

J030* Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 96,39

J031* Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 147.42

J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 68.04

 

D. Implantologische chirurgie

J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 259.68

J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 107.16

J042 * Plaatsen eerste tandvleesvormer € 85.05

J043 * Plaatsen volgende tandvleesvormer € 40.26

J044 Verwijderen implantaat € 37.42

J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 187.10

J046 Vervangen eerste implantaat € 259.11

J047 Vervangen volgend implantaat € 107.16

J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 197.88

J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 577.75

 

E. Diversen

J050 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten € Kostprijs


J051 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22.68

J052 Prepareren donorplaats € 153.08

J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 76.54

J054 Bindweefseltransplantaat, per donorplaats € 119.07

J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 127.57

J056 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 130.41

J057 Kosten implantaat € 366.12

J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 11.34

J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 26.65

J060* Tijdelijk kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 294.83

F. Mesostructuur

J070 * Plaatsen eerste drukknop € 136.08


J071 * Elke volgende drukknop € 39.69

J072* Staaf tussen twee implantaten € 232.46

J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 73.71

G. Prothetische behandeling na implantaten

J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 583.99

J081* Onder-klikgebit € 379.88

J082* Boven-klikgebit € 379.88

J083* Omvorming klikgebit € 113.40

J084* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 147.42

J085* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 170.09

J086* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 198.44

J087 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 96.39

J088 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 124.74

J089 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 153.08

H. Nazorg implantologie

J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 62.37

J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 102.06

I. Prothetische nazorg

J100* Opvullen zonder staafdemontage € 158.75

J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 198.44

J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 226.79

J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 255.14

J104* Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 19,95

J105* Reparatie zonder staafdemontage € 62.37

J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 119.07

J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 147.42

J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 175.76

J109* Verwijderen én vervangen drukknop € 28.35

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 15.14

U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten € 17.47

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 17.47

* excl. techniek- en/of materiaalkosten

 

 


Informatieverstrekking, per vijf minuten

Y01 Informatieverstrekking, per 5 minuten € 15.14

Y02 Onderlinge dienstverlening € Maximum

 


I Consultatie en diagnostiek

F121A Eerste consult € 25.27

F122A Vervolgconsult € 25.27

F123A Controlebezoek € 15.91

F124A Second opinion € 119.69

F125A * Maken gebitsmodellen € 19.47

F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 70.30

F127A Multidisciplinair consult, per uur € 157.57

F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 119.69

F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 54.62

F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 19.47

F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 70.30

II Röntgenonderzoek

F151A Intra-orale röntgenfoto ( 3x4 cm) € 18.62

F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 18.62

F155A Vervaardiging orthopantomogram
€ 34.20

F156A Beoordeling orthopantomogram € 20.04

F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 21.42

F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 59.80

F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 21.42

F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 59.80

F161A Meerdimensionale kaakfoto € 159.59

F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 66.49

III Behandeling

F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 131.33

F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 137.37

F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 158.41

F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 168.76

F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 399.27

F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 649.50

F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 630.31

F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 491.94

F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 646.60

F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 109.39

F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 54.72

F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 33.25

F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 33.25

F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 33.25

F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 38.00

F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 47.50

F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 47.50

F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 57.00

F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 71.25


F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 33.25

F531A Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 € 33.25

F532A Nacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8 € 38.00

F533A Nacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9 € 47.50

IV Diversen

F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 139.65

F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 137.37

F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 29.92

F721A Trekken tand of kies € 49.87

F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37.24

F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 94.10

F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 14.91

F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage € kostprijs

F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 33.01

F812A * Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 43.51

F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 43.51

F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder
orthodontisch behandelde patiënt € 43.51

F815A Verwijderen spalk, per element € 6,65

F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.701.68

V Informatie verstrekking en onderlinge dienstverlening

F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 15.14

F901A Onderlinge dienstverlening € Maximum

* excl. techniek- en/of materiaalkosten


Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen    
         
         
  Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de
  Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij  bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden  
  gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.    
         
  Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld.
  Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige 
  behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze  
  wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden  
  ontleend.      
         
  De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:    
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  I. Consultatie en diagnostiek    Van   Tot 
  C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan  Techniekkosten gebitsmodellen   €        45,00  €       85,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  III. Preventieve mondzorg    Van   Tot 
  M61 / Mondbeschermer  Techniekkosten mondbeschermer   €        35,00  €        100,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  V. Vullingen    Van   Tot 
  V80 Wortelkanaalstift  Materiaalkosten stift   €        20,00  
  V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  Materiaalkosten stift   €        20,00  
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  VII. Wortelkanaalbehandelingen    Van   Tot 
  E97 / Uitwendig bleken per kaak  Kosten bleekhoes en materialen   €        56,00  €       90,00
  E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval  Techniekkosten spalk   €        20,00  €        65,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  VIII. Kronen en bruggen    Van   Tot 
  R24/ Kroon  Metaalkeramiek kroon   €     205,00  €      290,00
     Pro-Full Zirconium kroon   €     205,00  €      290,00
     Endo kroon   €     205,00  €      290,00
     E-Max kroon   €     160,00  €      270,00
  R40, R45/Brugtussendelen  Brugtussendeel   €     215,00  €      285,00
  R60, R61/ Plakbrug met preparatie  Techniekkosten etsbrug   €     218,00  €      310,00
  R78, R79/Schildje van keramiek of kunststof  Facing   €     198,00  €      290,00
  R74/ Opnieuw vastzetten niet plastische restauratie  Techniekkosten schoonstralen bestaande kroon   €        20,00  
  R80, R81 Temporaire voorziening  Noodvoorziening door technieker gemaakt   €        85,00  €      181,00
         
     Meerkosten verschroefbare kroon/brugdeel op implantaat   €     350,00  €      470,00
     Meerkosten gecementeerde kroon/brugdeel op implantaat   €     300,00  €      470,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  IX. Kaakgewrichtsbehandelingen    Van   Tot 
  G69 / Opbeetplaat  Techniekkosten opbeetplaat   €     150,00  €      175,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  XI. Kunstgebitten    Van   Tot 
  P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen  Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen   €     225,00  €      260,00
  P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen  Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen   €     305,00  €      335,00
  P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen  Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen   €     475,00  €      715,00
  P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen  Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen   €     475,00  €      795,00
  P45/ Noodkunstgebit  Techniekkosten noodkunstgebit   €     350,00  €      400,00
  P21, P25, P30 / Volledig kunstgebit  Techniekkosten kunstgebit bovenkaak   €     350,00  €      400,00
     Techniekkosten kunstgebit onderkaak   €     350,00  €      400,00
     Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak   €     610,00  €      700,00
  P01, P02, P03, P04 / Opvullen volledig kunstgebit  Techniekkosten opvullen kunstgebit   €        94,00  €      150,00
  P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit  Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit   €        43,00  €       100,00
  P51, P52, P53, P54/ Opvullen gedeeltelijk kunstgebit  Techniekkosten opvullen  gedeeltelijk kunstgebit   €        94,00  €      150,00
  P57, P58/ Reparatie gedeeltelijk kunstgebit  Techniekkosten reparatie gedeeltelijk kunstgebit   €        43,00  €       100,00
  P78/ Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit naar volledig  Techniekkosten uitbreiding naar volledige prothese   €        66,00  €      200,00
  P79/ Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker  Techniekkosten uitbreiding per element of anker   €        66,00  €      125,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  XII. Tandvleesbehandelingeen    Van   Tot 
  T95/ (Draad) spalk  Techniekkosten spalk   €        30,00  €        90,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  XIII. Implantaten    Van   Tot 
  J50, J40, J41 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit  Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten   €  1.295,00  €  1.800,00
     Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten   €  1.835,00  €  2.500,00
     Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf   €  1.910,00  €  2.500,00
     Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven   €  2.485,00  €  3000,00
     Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven   €  2.915,00  €  3.500,00
  J51, J52, J40, J41 /  klikgebit  Techniekkosten klikgebit  op 2 knoppen/magneten   €  1.005,00  
     Techniekkosten klikgebit  op 4 knoppen/magneten   €  1.545,00  
  J51, J52, J42, J43 / klikgebit  Techniekkosten klikgebit  op 1 staaf   €  1.620,00  
     Techniekkosten klikgebit  op 2 staven   €  2.275,00  
     Techniekkosten klikgebit op meer dan 2 staven   €  2.625,00  €  3.900,00
         
  Nza code en omschrijving  Omschrijving materiaal- en techniek   Prijsindicatie  
  XVI. Orthodontie    Van   Tot 
  F125A/ Maken gebitsmodellen  Techniekkosten gebitsmodellen   €        25,00  €        65,00
  F431A/ Plaatsen beugel categorie 3  Techniekkosten beugel   €        80,00  €      120,00
  F451A/ Plaatsen beugel categorie 5  Techniekkosten beugel boven- of onderkaak   €     385,00  
  F461A/ Plaatsen beugel categorie 6  Techniekkosten beugel boven- en onderkaak   €     765,00  
  F812A/ Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur  Techniekkosten retentie-apparatuur   €        30,00  €        70,00
  F813A/ Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak  Techniekkosten Clearoverlay   €        30,00  €        65,00